Actueel

LSP

In de komende weken ontvangt U een folder van de huisarts met daarin een uitscheurbaar vel om in te vullen.

 

Onder het kopje Overige informatie, kunt U de reden hiervoor onder LSP (onderaan) vinden.

Griepvaccinatie

Op donderdag 14 november van 15.00 - 18.00 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

 

Indien U hiervoor in aanmerking komt, zal U in de komende weken een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Vakantiesluiting

De praktijk van dokter E.W. Thurkow is van maandag 21 oktober 2019 tot maandag 28 oktober 2019 wegens vakantie gesloten.

Waarneming voor spoedeisende zaken en herhaalreceptuur gaat via de praktijk van dokter Boelhouwer, Croonstadtlaan 1c (boven de Albert Heijn) telefoonnummer 255662.